TRAFIKSÄKERHET

Varje anställd ska ha sådana värderingar beträffande trafik och medtrafikanter och alltid följa gällande regler och visa hänsyn till andra trafikanter för att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Chaufförerna inom företaget ska betraktas som ett gott föredöme i trafiken. För att uppnå dessa mål ska åkerierna arbeta efter nedanstående:

Föraren ska alltid:

- använda bilbälte

- visa hänsyn till sina medtrafikanter samt att vi verkar som föredöme i trafiken

- följa gällande trafikregler

- följa gällande kör- och vilotider

- kontrollera att rätt lastsäkring är gjord, för gods och material, före avfärd

- vara opåverkad av alkohol eller andra förbjudna preparat

- meddela eventuella förändringar till arbetsgivaren t ex gällande körkortsinnehav

Fordon ska:

- kontrolleras dagligen av föraren så att fordonen är i trafiksäkert skick.

Under färden ska:

- föraren köra med ett mjukt körsätt. Genom att läsa trafiken, undvika inbromsningar och häftiga accelerationer minska bränsleförbrukning, avgasutsläpp, slitage, stressen och antalet hastighetsöverträdelser.

- föraren hantera fordonet varsamt, iaktta försiktighet med omgivningen och med fordonet.

Roar Transport AB är det perfekta valet för att transportera gods i Sverige och Norden

Roar Transport AB

Roar Transport AB - Vi roar oss med transport!