MILJÖPOLICY

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna förutsättningar arbeta för:

- att minska miljöeffekterna från våra fordon

- att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt

- att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö

- att förebygga föroreningar

- att ständigt beakta farligt gods-frågorna

- att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav

- att uppnå inom ramen för företagets miljölednings-system ställda miljömål.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Roar Transport AB - Med fokus på miljö och trafiksäkerhet levererar vi pålitliga och effektiva transporter från Sydsverige

Effektiva och miljövänliga transporter

Vi på Roar Transport AB är stolta över att erbjuda effektiva och miljövänliga transportlösningar för gods från Sydsverige till hela Norge. Med daglig trafik på Östfold, Vestfold och Lillehammer, samt möjlighet att leverera med liftbil, är vi väl rustade för att möta dina transportbehov.

Vi är certifierade enligt ISO 14 001, ISO 9001 och ISO 39001, vilket återspeglar vårt engagemang för att minska miljöeffekterna från våra fordon och ständigt förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt. Med Roar Transport AB kan du känna dig trygg med både effektiva och hållbara transporter.

Kontakta oss idag för att diskutera dina transportbehov!

Roar Transport AB

Roar Transport AB - Vi roar oss med transport!