MILJÖPOLICY

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna förutsättningar arbeta för:
- att minska miljöeffekterna från våra fordon
- att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
- att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
- att förebygga föroreningar
- att ständigt beakta farligt gods-frågorna
- att följa aktuell miljölagsstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
- att uppnå inom ramen för företagets miljölednings-system ställda milijömål.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.